Kunnallinen palkkatuki Liedossa

Julkaistu 20.9.2016 klo 12.18

Liedon kunta maksaa tukea yrityksille ja yhdistyksille Lietolaisen työttömän henkilön palkkaamiseen.

Kuntalisän myöntämisen ehdot

  1. Tuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille
  2. Työllistettävän tulee olla lietolainen, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 300 päivää
  3. Kuntalisä on enintään 350 € kuukaudessa ja tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin
  4. Yritys / yhdistys sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan täytyy olla vähintään 85 % täydestä työajasta tai 25 h / vko. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
  5. Kuntalisä edellyttää, että sekä yritys tai yhdistys ja työntekijä ovat palkkatukikelpoisia.
  6. Liedon kunnalla on oikeus periä tuki takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu
  7. Palkkatuki on otettu käyttöön 1.4.2016 lukien.

Työllistämisen palveluprosessi työnantajalle

Palveluprosessi työnantajalle

Yrityskäynnit ja palveluprosessin työnantajan kanssa hoitaa yritys- ja työllisyyskoordinaattori Mika Stepanoff   P. 050 315 0382 Liedon työllistämispalveluista.

Työllistäminen voidaan aloittaa tutustumalla henkilöön ensin työkokeilulla, jonka aikana mahdollisuus hakea palkkatukea V-S TE-toimistolta, mikäli työnantaja ja työnhakija ovat palkkatukikelpoisia. Työsopimusta ei saa aloittaa ennen TE-toimiston palkkatukipäätöstä. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalla mahdollisuus saada lisäksi koulutuskorvausta.

Työsopimus tai oppisopimus. Kunnallinen palkkatuki haetaan 2kk kuluessa työsuhteen alkamisesta erillisellä kaavakkeella, lisäksi Liedon kunta edellyttää liitteeksi kopion työsopimuksesta ja TE-toimiston palkkatukipäätöksestä.