Palkkatuki ja Liedon kunnallinen palkkatuki

Palkkatuki

Työllistämisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

  • Työpaikkoja on kunnan eri toimipisteissä ja Kisällissä.
  • Työsuhteet ovat pääsääntöisesti kuuden kuukauden mittaisia.
  • Työsuhteissa noudatetaan KVTES:n mukaisia ehtoja (palkka määräytyy työtehtävän mukaan, työsuhde kerryttää eläkettä, vuosilomaa jne.).

Kunnallinen palkkatuki Liedossa

Liedon kunta maksaa tukea yrityksille ja yhdistyksille Lietolaisen työttömän henkilön palkkaamiseen.

Kuntalisän myöntämisen ehdot

  • Tuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille
  • Työllistettävän tulee olla lietolainen, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 300 päivää
  • Kuntalisä on enintään 350 € kuukaudessa ja tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin
  • Yritys / yhdistys sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan täytyy olla vähintään 85 % täydestä työajasta tai 25 h / vko. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
  • Kuntalisä edellyttää, että sekä yritys tai yhdistys ja työntekijä ovat palkkatukikelpoisia.
  • Liedon kunnalla on oikeus periä tuki takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu
  • Palkkatuki on otettu käyttöön 1.4.2016 lukien.

Palveluprosessi työnantajalle

Palveluprosessi työnantajalle

Yrityskäynnit ja palveluprosessin työnantajan kanssa hoitaa yritys- ja työllisyyskoordinaattori Mika Stepanoff   P. 050 315 0382 Liedon työllistämispalveluista.

Työllistäminen voidaan aloittaa tutustumalla henkilöön ensin työkokeilulla, jonka aikana mahdollisuus hakea palkkatukea V-S TE-toimistolta, mikäli työnantaja ja työnhakija ovat palkkatukikelpoisia. Työsopimusta ei saa aloittaa ennen TE-toimiston palkkatukipäätöstä. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalla mahdollisuus saada lisäksi koulutuskorvausta.

Työsopimus tai oppisopimus. Kunnallinen palkkatuki haetaan 2kk kuluessa työsuhteen alkamisesta erillisellä kaavakkeella, lisäksi Liedon kunta edellyttää liitteeksi kopion työsopimuksesta ja TE-toimiston palkkatukipäätöksestä.