Työpajat

Kisällin työpajoilla on mahdollisuus monipuoliseen työn tekemiseen; oppia ohjatusti uusia taitoja ja syventää aiemmin opittua.

Kisällissä tehdään mm. keittiö-, siivous-, myynti-, asiakaspalvelu-, kuljetus-, puu-, kädentaitotöitä sekä polkupyörä- ja pienkonekorjausta. Näiden lisäksi tarjolla on kierrätystoimintaamme liittyvää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden huolto-, testaus- ja purkutöitä.

Kädentaitopaja

Kädentaitopajalla valmistetaan monipuolisesti käsitöitä kierrätysmateriaaleista. Kädentaitopajalla on mahdollisuus ohjatusti oppia mm. ompelua, neuletöitä, maton kudontaa, verhoilua ja muita luovia kädentöitä. Kädentaitopajan tuotteet valmistetaan myytäväksi Kisällin kierrätysmyymälään. Kädentaitopajalla myös valmistetaan tilaustöitä asiakkaiden toiveiden mukaisesti, resursseista riippuen.

Puupaja

Puupajalla kunnostetaan kierrätykseen tulleita huonekaluja ja valmistetaan kierrätysmateriaaleista uusiotuotteita Kisällin kierrätysmyymälään myytäväksi. Puupajalla myös valmistetaan tilaustöitä asiakkaiden toiveiden mukaisesti, resursseista riippuen. Puupajalla on mahdollisuus oppia ohjatusti käyttämään peruspuuntyöstölaitteita sekä pintakäsittelemään puupajan maalaamossa.

Myymälä ja kuljetus

Myymälässä myydään kierrätykseen tulleita huonekaluja, taloustavaroita, testattuja sähkölaitteita yms. Myymälässä on mahdollisuus oppia ohjatusti kassan käyttöä, asiakaspalvelua sekä muuta myyntityötä. Kuljetustehtävissä kuljetetaan mm. kierrätykseen liittyviä tavaroita.

SER vastaanotto

Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotossa otetaan vastaan kaikki kotitalouksien sähkölaitteet. Laitteet kirjataan ylös ja asiakkailta pyydetään kuittaus luovutustodistukseen, jonka jälkeen laitteet punnitaan ja tarkastetaan. Parhaimmat yksilöt jatkavat huoltoon ja sitä kautta myymälään. Lisäksi vastaanotto ottaa vastaan pieniä määriä vaarallista jätettä sekä muita kodin laitteita.

Sähkölaitehuolto

Huollossa testataan, huolletaan ja korjataan kierrätykseen tulleita kodin sähkölaitteita sähköturvallisuus huomioiden. ATK-laitteet käydään läpi perusteellisesti tietoturva-asiat huomioiden, asentaen kaikki tarvittavat perusohjelmistot. Kisällin sähkölaitehuolto on Tukesin hyväksymä. Emme tee sähkölaitehuoltoa yksityisille henkilöille tai yrityksille.

Purkupaja

Purkupajalla käsitellään kierrätykseen tulleita tieto- ja teleteknisiä laitteita. Laitteet puretaan ja eri metallit lajitellaan omiin jakeisiinsa. Purkutyössä oppii laitteiden mekaniikkaa sekä käyttämään eri työkaluja.

Polkupyörä- ja pienkonehuolto

Kunnostamme tai puramme varaosiksi kierrätykseen tulleet polkupyörät, ruohonleikkurit ja muut pienkoneet. Tämä kehittää teknisen alan taitoja monipuolisesti. Korjatut polkupyörät ja pienkoneet menevät myyntiin myymäläämme. Emme tee polkupyörä- tai pienkonehuoltoa yksityisille henkilöille tai yrityksille.

Keittiö

Kisällin keittiössä opetellaan ruuanvalmistusta alkeista lähtien ja valmistetaan päivittäin lounas. Keittiössä opit käyttämään ruoanvalmistuksessa tarvittavia välineitä sekä raaka-aineita. Keittiössä työskennellessä valmistuu jokaiselle oma keittokirja.