Työttömien terveydenhuolto

Työttömien terveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki Liedon työttömät ja ne, joita työttömyys uhkaa mm. terveyden vuoksi.

Voit itse varata ajan terveystarkastukseen tai asiakkaaksi voit ohjautua jonkin yhteistyötahon kautta.

Terveystarkastus ja terveydenhoitaja

Terveystarkastuksissa painopiste on terveydentilanteesi kartoittamisessa ja tarpeitasi vastaavassa terveysneuvonnassa, jonka lisäksi työkykyysi voidaan kiinnittää huomiota.

• tuemme hyvinvointia ja elämänhallintaa

• avustamme terveyttä edistävien valintojen tekemisessä

• kiinnitämme huomiota elintapa- ja kansansairauksien ennaltaehkäisemiseen

• opastamme henkilökohtaisesti terveyspalveluiden mahdollisuuksiin ja käyttöön.

Terveydenhoitaja on Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä ja vastaanottotilat ovat Kisällissä. Terveydenhoitajan työnkuvaan Kisällissä kuuluvat työtoiminnassa olevien sairausvastaanotto ja työttömien terveystarkastukset.


Terveyspalvelut

Palveluohjaus ja palveluohjaaja

Palveluohjauksen tavoitteena on työkyvynarviointien perusteella löytää tilanteeseen sopivia terveydenhoidon, kuntoutuksen ja työllistämisen palveluita.

• Palveluohjaaja on ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija.

• Palveluohjaaja ohjaa tarvittaessa työkyvyn arviointipalveluihin.

• Palveluohjaaja auttaa myös erilaisten toimeentuloon ja palveluihin liittyvien hakemusten teossa.

• Palveluohjauksen aikana laaditaan palveluohjauksen suunnitelma, jonka toteutumista tuetaan ja seurataan.

Palveluohjaajaan voit itse ottaa yhteyttä. Myös muut yhteistyötahot voivat ohjata sinut palveluohjaukseen.

Palveluohjaaja on myös kehittämässä moniammatillista yhteistyötä Varsinais-Suomen työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP:issä.