Työttömien terveydenhuolto

Työttömien terveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki Liedon työttömät ja ne, joita työttömyys uhkaa mm. terveyden vuoksi.

Voit itse varata ajan terveystarkastukseen tai asiakkaaksi voit ohjautua jonkin yhteistyötahon kautta.

Terveystarkastus ja terveydenhoitaja

Terveystarkastuksissa painopiste on terveydentilanteesi kartoittamisessa ja tarpeitasi vastaavassa terveysneuvonnassa, jonka lisäksi työkykyysi voidaan kiinnittää huomiota.

• tuemme hyvinvointia ja elämänhallintaa

• avustamme terveyttä edistävien valintojen tekemisessä

• kiinnitämme huomiota elintapa- ja kansansairauksien ennaltaehkäisemiseen

• opastamme henkilökohtaisesti terveyspalveluiden mahdollisuuksiin ja käyttöön.

Terveydenhoitaja on Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä ja vastaanottotilat ovat Kisällissä. Terveydenhoitajan työnkuvaan Kisällissä kuuluvat työtoiminnassa olevien sairausvastaanotto ja työttömien terveystarkastukset.


Terveyspalvelut

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on työkyvynarviointien perusteella löytää tilanteeseen sopivia terveydenhoidon, kuntoutuksen ja työllistämisen palveluita.

Palveluohjaukseen ohjaudutaan yksilövalmentajien Tuija Kanto ja Kiira Lasarov-Pernaja kautta.  Työkyvynarviointia hoitavat palveluohjaaja Toni Nordblom ja terveydenhoitaja Noora Heikkilä.