Kesätyöseteli – työnantajalle 500 €/kk nuoren työllistämisestä

Julkaistu 9.12.2016 klo 12.22

Liedon kunta tukee lietolaisten nuorten työllistymistä Liedossa toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin.

Liedon kunta arpoo kesätyöseteliä hakeneista nuorista 12 setelin saajaa. Nuori hankkii itse työpaikan, jota Liedon kunta tukee 500 €/kk.

Työnantajalle maksetaan 500 € kuukaudessa / nuori

kun nuori tekee täyspäivätyötä ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Vajaalta kalenterikaudelta tuki työpäivää kohden on 23,25 €. Tukea maksetaan viikossa enintään viideltä päivältä. Osa-aikatyöstä korvaus lasketaan % -suhteessa täyteen työaikaan. Täysi työaika määräytyy kunkin alan työehtosopimuksen mukaisesti. Yhdelle yritykselle/yhdistykselle korvausta maksetaan enintään kuudesta nuoresta vuodessa, kuitenkin niin, että tukea saa enintään 6 kk:n ajalta yhteensä.

Yrityksen/yhdistyksen omia työntekijöitä ei saa olla samanaikaisesti lomautettuna, lomautusuhan alla tai irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä viimeisten yhdeksän kuukauden aikana.

Yrityksen/yhdistyksen tulee noudattaa työlainsäädännön ja alalla mahdollisesti olevan työehtosopimuksen määräyksiä, myös palkan osalta.

Kesätyösetelin voi käyttää perheyritykseen. Töitä hakevat nuoret ovat 16–24-vuotiaita. Kesätyösetelit arvotaan 8.3.2017.

Hakemus tuesta toimitetaan jälkikäteen kuntaan, jolloin kunta maksaa tuen hakemuksen + palkkatodistuksen/pankin kautta maksetun palkkakuitin perusteella.

Ilmoita yrityksesi kiinnostus nuoren työllistämiseen!

Kesätyösetelin saaville nuorille annetaan kiinnostuksensa ilmaisseiden työnantajien yhteystiedot, jolloin nuoret voivat olla suoraan yhteydessä heihin.

Ilmoita:

  • Työnantajan puhelinnumero/sähköpostiosoite, johon nuori voi ottaa yhteyttä.
  • Mitä työtehtäviä nuorelle on tarjolla?
  • Millä ajanjaksolla töitä on?
  • Työpisteen sijainti.
  • Mahdolliset erityisvaatimukset (esim. hygieniapassi, ajokortti).

Yhteyshenkilö:

Yritys- ja työllisyyskoordinaattori 
Mika Stepanoff  
Liedon kunta / Työllistämispalvelut
PL 24, 21421 Lieto
mika.stepanoff(a)lieto.fi
050 3150 382