Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen
Hyödyllisiä linkkejä
Sisältösivut | Julkaistu: 8.5.2017

Poliisi / Nuorille Poliisi neuvoo mielellään nuoria eritilanteissa ja tarjoaa heille apuaan. Tänne nuorten sivuille on koottu erilaisia nuoriin liittyviä asioita. MLL / Vanhemmille Linkk...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Nuorten palvelut > Vanhemmille > Hyödyllisiä linkkejä
Oppisopimus
Sisältösivut | Julkaistu: 28.9.2016

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen ja henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Oppisopimusopiskelijalla on samat edut ja ...

Työ ja yrittäminen > Liedon kunta työnantajana > Oppisopimus
Näpistelijöiden puhuttelut
Sisältösivut | Julkaistu: 11.11.2013

Näppäri -toimintamalli puuttuu välittömästi alle 18-vuotiaiden näpistyksiin. Tavoitteena on puuttua välittömästi alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ilmitulleisiin näpistelytapauksiin järjestäm...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Nuorten palvelut > Vanhemmille > Näpistelijöiden puhuttelut
Valomerkki-toimintamalli
Sisältösivut | Julkaistu: 11.11.2013

Valomerkki -toimintamallissa puututaan välittömästi alaikäisen päihteiden käyttöön. Tavoitteena on puuttua välittömästi alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ilmitulleeseen päihteiden k...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Nuorten palvelut > Vanhemmille > Valomerkki-toimintamalli
Kuluttajaturvallisuus
Sisältösivut | Julkaistu: 2.5.2016

Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen Kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Kuluttajaturvalli...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Ympäristöterveys > Kuluttajaturvallisuus
Pienryhmätoiminta
Sisältösivut | Julkaistu: 27.6.2018

Pienryhmätoimintaa järjestetään nuorille kiinnostusten ja tarpeiden mukaan. Nuorisotoimi järjestää pienryhmätoimintaa eri – ikäisille nuorille. Pienryhmätoiminnassa on jatkuvasti käynnissä olevi...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Nuorten palvelut > Pienryhmätoiminta
Vanhemmille
Sisältösivut | Julkaistu: 13.11.2013

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä lasten ja nuorten vanhempien/huoltajien/perheeseen kuuluvien aikuisten kanssa. Toivomme, että aikuiset ovat aktiivisesti yhteydessä nuorisotoimen suuntaan kaikissa miet...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Nuorten palvelut > Vanhemmille
Ammatinvalinnan ohjaus
Sisältösivut | Julkaistu: 5.11.2013

Oman koulun opinto-ohjaaja, opettajat ja nuorisotyöntekijät neuvovat ja opastavat ammatinvalinta-asioissa. Myös työ- ja elinkeinotoimiston psykologit auttavat löytämään  ratkaisuja...

Päivähoito ja koulutus > Perusopetus > Ammatinvalinnan ohjaus
Toiminta-avustukset
Sisältösivut | Julkaistu: 1.2.2017

Avustuslajit ovat paikallisille nuorisoyhdistyksille myönnettävät perus- ja kohdeavustukset sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan myönnettävät kohdeavustukset. Paikallisella nuoris...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Nuorten palvelut > Toiminta-avustukset
Nuorisotoiminta-avustukset
Sisältösivut | Julkaistu: 1.2.2017

Avustuslajit ovat paikallisille nuorisoyhdistyksille myönnettävät perus- ja kohdeavustukset sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan myönnettävät kohdeavustukset. Paikallisella nuoris...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Avustukset > Nuorisotoiminta-avustukset
Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen