Työllistämispalvelut

Työllistämispalvelut hoitaa kaikki Liedon kunnan työllistämisasiat keskitetysti.

Kunta työllistää lietolaisia työttömiä työnhakijoita, etusijalla ovat yli 300 päivää työttömänä olleet, alle 25 – vuotiaat nuoret sekä velvoitetyöllistettävät.  Työllistämisen tavoitteena on löytää yksilöllinen ratkaisu jokaiselle asiakkaalle.

TE-palvelut löydät täältä

Palkkatuki ja Liedon kunnallinen palkkatuki

Työkokeilu

 • Työnhakija voi osallistua työkokeiluun, jonka tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.
 • Työkokeilusta tehdään sopimus.
  • Sen allekirjoittavat työkokeiluun osallistuva, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja työkokeilun järjestäjä.
  • Kyseessä ei ole työsuhde.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä TE-toimiston ja  sosiaalitoimen kanssa.
 • Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Kisällissä, kunnan eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla tai uskonnollisissa yhdyskunnissa.
 • Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 – 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.
 • Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

pdf Liedon työllisyydenhoidon aiesopimus 2018