Koulut

Lieto tarjoaa tasokasta ja monipuolista koulutusta kaikenikäisille kuntalaisille. Liedossa opetusta antaa yhdeksän peruskoulua. Kouluista kuusi on alakouluja, yksi yläkoulu ja kaksi yhtenäiskoulua, joista toinen on erityiskoulu.

Perusopetuksen jälkeen opintoja voi jatkaa Liedon lukiossa tai ammatillisten opintojen parissa Liedon ammatti- ja aikuisopistossa. Omaehtoiseen opiskeluun mahdollisuuden tarjoaa kattavalla kurssitarjonnallaan Lieto-opistossa.