LietoInfo - Sökning


Kontakt information
Innehållsidor | Publicerad: 24.11.2015

Lundo kommun Adress Kirkkotie 13 21420 LIETO telefonväxel  +358 (0)2 4873 300 e-post kirjaamo(a)lieto.fi fax +358 (0)2 4873 3453 Postadress PL 24 21421 Lieto ...

LietoInfo > Kontakt information
Veterinärjouren
Publicerad: 30.4.2019

Jourtider Vardagar kl. 16.00–8.00 Veckoslut fr kl. 16.00–må kl. 8.00 Helgdagar  från kl. 16.00 vardagen före helg till kl. 8.00 följande vardag Smådjursjour  tfn. 0...

Social- och hälsovård > Miljöhälsovård > Veterinärvård > Veterinärjouren
Blanketter och anvisningar
Innehållsidor | Publicerad: 1.11.2018

Anvisning för uppgörande av egenkontrollplan Anmälan om livsmedelslokal Anmälan om stort evenemang för allmänheten Anmälan om byte av verksamhetsutövare ...

Social- och hälsovård > Miljöhälsovård > Blanketter och anvisningar
Övervakning av konsumentsäkerhet
Innehållsidor | Publicerad: 2.5.2016

Konsumentsäkerhetsövervakning från 1.5.2016 Konsumentsäkerhetsövervakningen förstatligas och centraliseras till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från 1.5.2016. En ändring (1510/2015)...

Social- och hälsovård > Miljöhälsovård > Övervakning av konsumentsäkerhet
Miljöhälsovård
Innehållsidor | Publicerad: 12.11.2018

Miljöhälsovårdsenheten av Lundo kommun bär ansvaret för skötseln av miljöhälsovårdens uppgifter dvs. hälsoinspektion och veterinärvård inom samarbetsregionen som omfattar följande kommuner: Aur...

Social- och hälsovård > Miljöhälsovård
Djurskydd
Innehållsidor | Publicerad: 24.10.2017

Djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar innehåller uppgifter som hör till miljöhälsovården.  Du kan kontakta djurskyddsmyndigheterna tillsynsveterinären, polisen, stadsveterinärerna eller häl...

Social- och hälsovård > Miljöhälsovård > Djurskydd
Eläinten suojelu SV
Innehållsidor | Publicerad: 24.10.2017

Djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar innehåller uppgifter som hör till miljöhälsovården.  Du kan kontakta djurskyddsmyndigheterna tillsynsveterinären, polisen, stadsveterinärerna eller häl...

> > Eläinten suojelu SV
Veterinärvård
Innehållsidor | Publicerad: 30.4.2019

Till veterinärvårdens uppgifter hör hälso- och sjukvård för nytto- och husdjur, bekämpande och förebyggande av djur- och smittsamma sjukdomar samt övervaknings- och kontrolluppgifter i produkti...

Social- och hälsovård > Miljöhälsovård > Veterinärvård
Eläinlääkintä SV
Innehållsidor | Publicerad: 30.4.2019

Till veterinärvårdens uppgifter hör hälso- och sjukvård för nytto- och husdjur, bekämpande och förebyggande av djur- och smittsamma sjukdomar samt övervaknings- och kontrolluppgifter i produkti...

> > Eläinlääkintä SV