Miljöhälsovård

Miljöhälsovårdsenheten av Lundo kommun bär ansvaret för skötseln av miljöhälsovårdens uppgifter dvs. hälsoinspektion och veterinärvård inom samarbetsregionen som omfattar följande kommuner: Aura, St. Karins, Kimitoön, Koski TL, Lundo, Loimaa, Pargas, Marttila, Oripää, Pemar, Pöytyä och Sauvo.

Miljöhälsovårdens huvudverksamhet förläggs till Lundo kommun. Övriga verksamhetspunkter finns i Loimaa, Pargas och på Kimitoön.

ympterv_kartta.jpg