Blanketter

pdf Anvisning för uppgörande av egenkontrollplan

pdf Anmälan om livsmedelslokal

pdf Anmälan om stort evenemang för allmänheten

pdf Anmälan om byte av verksamhetsutövare

pdf Anmälan om primärproduktion

pdf Ansökan om detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat_redigerbar

Valvira - detaljhandestillstånd för tobaksprodukter

Hälsoskyddslagen

pdf Anmälan hälsokyddslagen 13§