Djurskydd och hittedjur

Djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar innehåller uppgifter som hör till miljöhälsovården.  Du kan kontakta djurskyddsmyndigheterna tillsynsveterinären, polisen, stadsveterinärerna eller hälsoinspektörerna om du misstänker att djur behandlas eller sköts bristfälligt. Också de frivilliga djurskyddsövervakarna (SEY) hjälper gärna med råd i fråga om djurvård.

Tillsynsveterinären utför djurskyddsinspektioner på grund av anmälningar om misstänkta djurskyddsfall. Dessutom anmälningspliktiga objekt (objekt där man håller sällskaps- och hobbydjur i större skala) inspekteras regelbundet.

En del djurskyddsinspektioner leder till att djurhållaren måste meddelas föreskrifter för att djurskyddslagen ska följas rätt.  De vanligaste föreskrifterna gäller förvaringsutrymmet för djur eller skötseln och behandlingen av djur. Genom djurskyddsinspektioner försäkrar man sig också om att de olika föreskrifterna följs.

Hittedjur

Kommunen är skyldig att ordna tillfällig vård i 15 dagar av djur som hittats lösa och tagits i förvar.  Vård ska ordnas för katter och hundar samt andra motsvarande små sällskaps- och hobbydjur.

Lundo, S:t Karins, Pemar, Sagu, Pöytis och Pargas

Åbo djurvårdsanstalt/Turun eläinhoitola, Tampereentie 229, Åbo, tel. 02 262 3110 eller Heidi Leyser, tel. 050 554 6394

Kimitoön

Axxell brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito, tel. 044 739 7118

Loimaa, Oripää, Aura, Marttila, Koski TL och Tarvasjoki

Tmi Korvenkehto (Juha och Airi Kulmala) hittedjurshem, Lankistentie 323, Riihikoski tel. 050 414 6621.

Hundar och katter - djurskyddslagstiftningen i sammandrag