Hälsosam inomhusmiljö

Hälsoskyddet övervakar regelbundet offentliga vistelseutrymmen som omfattas av anmälningsplikt. Hälsoskyddet deltar vid behov i utredning och avlägsnande av sanitära olägenheter i bostäder. Övervakningen har beskrivits i hälsoskyddets tillsynsplan. Övervakning enligt planen är avgiftsbelagd för objekten.

Misstänker du sanitär olägenhet?

I en hyresbostad

Kontakta den disponent som ansvarar för fastighetens underhåll eller lägenhetens ägare. Om ägaren eller disponenten inte börjar utreda eller avhjälpa den sanitära olägenheten, kan du kontakta hälsoskyddet.

I en aktielägenhet

Kontakta bostadsbolagets representant eller disponent. Om bostadsbolagets representant eller disponent inte börjar utreda eller avhjälpa den sanitära olägenheten, kan du kontakta hälsoskyddet.

I ett egnahemshus som man äger

Snabbast får du den sanitära olägenheten utredd om du vänder dig direkt till företag som utför konditionsbedömningar och utredningar av inomhusluft. Det viktigaste är att ta reda på orsaken till problemen med inomhusluften och därefter planera samt genomföra behövliga reparationsåtgärder. Du kan också kontakta hälsoskyddet för att få vidare anvisningar.

I offentliga vistelseutrymmen eller inkvarteringslokaliteter

Kontakta inrättningens direktör. De flesta offentliga utrymmen och inrättningar har färdiga modeller för åtgärder vid misstankar om sanitära olägenheter. Du kan också meddela hälsoskyddet om dina misstankar.

På din arbetsplats

Kontakta din arbetsgivare och arbetarskyddsorganisationen på din arbetsplats.

Kontakta läkare om du får symptom som du misstänker beror på lokalerna. Symptom i skolor ska alltid anmälas också till rektor och skolhälsovården. Om symptom i anslutning till arbetsutrymmen ska anmälan göras till företagshälsovården.