Hälsoskydd

Syftet med hälsoskyddet är att befrämja och upprätthålla människors hälsa. Hälsoskyddet styrs med hjälp av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att befrämja och upprätthålla människors hälsa. Utöver det är lagens syfte också att på förhand förebygga, minska och eliminera faktorer i livsmiljön som kan förorsaka sanitär olägenhet.

Med sanitär olägenhet avses förutom konstaterad sjukdom eller annan störning i hälsan även en faktor eller förekommen omständighet som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.