Badvatten

Miljöhälsovården övervakar vattenkvaliteten vid allmänna badstränder och vinterbadplatser samt i simbassänger avsedda för allmänt bruk. En allmän badstrand är en strand eller en vinterbadplats som upprätthållaren erbjuder för allmänt bruk antingen gratis eller mot avgift.

En strand som utnyttjas för rekreation med stöd av allemansrätten är inte en allmän badstrand. En privat badstrand som är tillgänglig för en avgränsad grupp är inte heller en allmän badstrand.

Den som upprätthåller en allmän badstrand ansvarar för att det är snyggt och tryggt på stranden samt informerar besökarna om badvattnets kvalitet på en anslagstavla.

Innan en allmän badstrand tas i bruk ska den som upprätthåller stranden lämna en skriftlig anmälan hos miljöhälsovården.

Blågröna alger

Blågröna alger kan orsaka förgiftningssymtom. Simma inte i vatten som innehåller blågröna alger eller använd inte vattnet som bastu- eller tvättvatten. Om du har exponertas skölj huden med rent vatten.

Tilläggsuppgifter om kvaltitetskraven och övervakningen

Kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (gäller endast EU-stränder) Finlex:

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080177

Kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder Finlex

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080354

Kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar Finlex

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2002/20020315