Hushållsvatten

Hushållsvatten är vatten som används i privata hushåll som dricksvatten och vid matlagning, samt hos livsmedelsföretag vid tillverkning av produkter.

Innan en anläggning kan börja leverera vatten ska den ha godkänts av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Hushållsvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet. Syftet med kontrollen är att övervaka vattnets kvalitet så att man kan säkerställa att vattnet som distribueras inte ger sanitära olägenheter.Om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven och vattnet kan ge sanitära olägenheter, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med anläggningen som levererar vattnet utreda orsaken till störningen i vattnets kvalitet. Hälsoskyddsmyndigheten ska föreskriva vattenleverantören att så snart som möjligt rätta förhållandet och ge vattenförbrukarna anvisningar om hur sanitära olägenheter kan förebyggas.

Mera information om undersökning av vattenkvaliteten

http://www.lsvsy.fi/

http://www.eurofins.fi/palvelumme/talousvesianalyysit.aspx