Veterinärvård

Till veterinärvårdens uppgifter hör hälso- och sjukvård för nytto- och husdjur, bekämpande och förebyggande av djur- och smittsamma sjukdomar samt övervaknings- och kontrolluppgifter i produktionen av animaliska livsmedel, ända från primärproduktion till behandlingen av djuravfall. Att förebygga sjukdomar som sprids från djur till människor (zoonoser) utgör en väsentlig del i övervakningen av animaliska livsmedel.

En kommunal veterinär har rätt att för veterinärhjälp och utfärdande av intyg inom sitt tjänsteområde ta ut arvoden och kostnadsersättningar hos djurets ägare eller innehavare i enlighet med den kommunala veterinärtaxan.

Verksamhetsställen för veterinärvården

Kimitoön

Minna Hakala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
tfn: 02 421 048 kl.8.00-9.00
(0500 110 660)

Pargas

Virpi Heikinheimo
Sundmakasinet, Uurnalehdontie 4 b, 21 600 Pargas
tfn 02 458 6655 kl. 8.00-10.00
(050 596 2620)

Lundo, Tarvasjoki

Tuomo Waltari
Karjatie 3, 21420 Lieto
tfn. 02 4873 7236
(050 443 4473)

Sagu, Pemar, St. Karins, Åbo

Jouni Mäkelä
Tehdastie 2, 21 530 Paimio
tfn. 02 470 5766
(0500 228 095)