Palvelusetelit

Liedossa on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). PSOP-järjestelmän kautta asiakas saa kunnan myöntämän palvelusetelin tai ostopalvelun.

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat.

Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta.

Asiakkaalta palveluntuottaja laskuttaa omavastuuosuuden. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa itse.

Mitä teen, kun minulle on myönnetty palveluseteli?

Palveluntuottajia voit vertailla osoitteessa parastapalvelua.fi. Voit kirjautua palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kirjautumalla järjestelmään pääset katsomaan omia palveluseteleitäsi, tietojasi ja palvelutapahtumiasi sekä antamaan palautetta palvelusta.

Kun olet saanut palvelusetelin kunnalta, ota yhteyttä haluamaasi kunnan hyväksymään palveluntuottajaan.

Myös omaisesi tai muu edustajasi voi olla yhteydessä palveluntuottajaan.

Tämän jälkeen teet palveluntuottajan kanssa sopimuksen. Sopimukseen kirjataan sovitut asiat ja oikeudet sekä velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Jos olen tyytymätön palveluihin?

Jos sinulle ja palveluntuottajalle tulee palveluun liittyviä erimielisyyksiä, yrittäkää selvittää ne ensisijaisesti yhdessä. Mikäli ette pääse yhteisymmärrykseen, voit tehdä kirjallisen valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Reklamaation syynä voi olla esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko.

Mikäli olet tyytymätön palvelusetelillä saamaasi palveluun, voit tehdä asiasta muistutuksen sosiaalipalveluihin tai voit olla yhteydessä potilas-  tai sosiaaliasiamieheen. Sinulla on oikeus tehdä asiasta kantelu esimerkiksi aluehallintovirastoon. Palautteen antaminen on mahdollista myös PSOP-järjestelmän kautta, jolloin palaute näkyy sekä palveluntuottajalla että palvelun myöntäjälle.

Yhteystiedot:

Palveluntuottajat voivat olla yhteydessä kuntaan palveluseteleihin ja PSOP-järjestelmään liittyvissä asioissa sähköpostitse: psop(a)lieto.fi

Asiakkaan palveluseteliasioihin liittyvissä kysymyksissä tulee aina ottaa yhteys palvelusetelin myöntäjään, jonka yhteystiedot löytyvät palvelusetelistä.